Konijnenopvang Joy
Doorgaan naar content

What's up, doc? 🥕

Wil je een lekker wortelkoekje? Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Waarom plaatsen jullie geen konijnen alleen?

Konijnen zijn echte groepsdieren die in het wild in een grote kolonie van soms wel honderd konijnen leven. Natuurlijk is dat in gevangenschap niet mogelijk, maar wij vinden het onacceptabel om een dier dat een dermate sterke behoefte heeft aan sociaal contact met soortgenoten, en daar ook een sterk gevoel van veiligheid uit ontleent, alleen te huisvesten. Daarom worden al onze konijnen bij of met een ander konijn geplaatst. Dit gebeurt in principe alleen in de combinatie gecastreerde ram en (gecastreerde) voedster. In sommige gevallen maken wij bewust de keuze voor een andere combinatie, maar dit zal uitsluitend op ons initiatief gebeuren in een situatie waarin dit de beste optie is voor de betreffende dieren.

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel en zullen er ongetwijfeld konijnen bestaan die echt liever alleen leven. Dit zijn echter dermate grote uitzonderingen dat wij dit nog niet meegemaakt hebben en dan ook nog nooit een konijn alleen geplaatst hebben. Bent en blijft u voornemens het konijn alleen te houden, dan kunnen wij u helaas niet verder helpen.