Konijnenopvang Joy
Doorgaan naar content

What's up, doc? 🥕

Wil je een lekker wortelkoekje? Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan alle veelgestelde vragen met betrekking tot onze opvang. Klik op de vraag om het antwoord te bekijken.

Bent u op zoek naar algemene informatie over konijnen? Neem dan een kijkje op BunnyBunch.nl

Konijnen zijn echte groepsdieren die in het wild in een grote kolonie van soms wel honderd konijnen leven. Natuurlijk is dat in gevangenschap niet mogelijk, maar wij vinden het onacceptabel om een dier dat een dermate sterke behoefte heeft aan sociaal contact met soortgenoten, en daar ook een sterk gevoel van veiligheid uit ontleent, alleen te huisvesten. Daarom worden al onze konijnen bij of met een ander konijn geplaatst. Dit gebeurt in principe alleen in de combinatie gecastreerde ram en (gecastreerde) voedster. In sommige gevallen maken wij bewust de keuze voor een andere combinatie, maar dit zal uitsluitend op ons initiatief gebeuren in een situatie waarin dit de beste optie is voor de betreffende dieren.

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel en zullen er ongetwijfeld konijnen bestaan die echt liever alleen leven. Dit zijn echter dermate grote uitzonderingen dat wij dit nog niet meegemaakt hebben en dan ook nog nooit een konijn alleen geplaatst hebben. Bent en blijft u voornemens het konijn alleen te houden, dan kunnen wij u helaas niet verder helpen.

Konijnen zijn ontzettend actieve dieren die in het wild een territorium van zo'n 10.000 m² kunnen hebben. Toch leven de meeste huiskonijnen in Nederland in hokjes van een halve vierkante meter of kleiner. Dit heeft vaak ernstige gezondheids- en gedragsproblemen als gevolg en geeft, wanneer de konijnen samen gehuisvest worden, ook een grote kans op vechtpartijen. Dit alles is niet alleen zeer onprettig voor het konijn, maar ook voor de eigenaar. Omdat wij streven naar een ideale situatie voor dier én mens stellen wij eisen aan de huisvesting van elk konijn dat door ons herplaatst wordt. Deze voorwaarden kunt u nalezen onder het kopje Voorwaarden en worden door middel van de vragen hieronder nog verder toegelicht. Onze herplaatsingseisen zijn daarnaast onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Het kan daarom helaas voorkomen dat een verblijf dat enkele jaren geleden nog goedgekeurd werd, inmiddels toch afvalt.

Ja, het verblijf moet echt minimaal drie vierkante meter op één oppervlakte zijn. Dat betekent dat verdiepingen niet mee tellen. Het kan zelfs zijn dat een konijn een (veel) groter verblijf nodig heeft, dit hangt af van het formaat en gedrag van het konijn. Voor een Vlaamse Reus is drie vierkante meter veel te klein, maar voor een heel actief dwergkonijntje ook. Het is dus erg belangrijk om niet zo maar van standaard afmetingen uit te gaan en wij maken daarom per konijn een inschatting zodat het welzijn van dat specifieke konijn niet in gevaar komt. In verblijven kleiner dan drie vierkante meter op één oppervlakte plaatsen wij niet.

Wij kijken altijd per individueel konijn welke ruimtebehoefte hij/zij heeft. Dit heeft namelijk niet alleen te maken met formaat, maar ook met energieniveau. Op de website staat per herplaatsbaar konijn aangegeven hoe groot zijn/haar ren minimaal moet zijn. Daarnaast kunnen we natuurlijk een algemene indicatie geven. Hierbij gaan we uit van de algemene standaard wat betreft formaten: Dwerg (tot 2 kg), klein (2-3 kg), middelgroot (3-5 kg) en groot (meer dan 5 kg).

Voor een koppel dwerg/kleine konijnen is het minimum drie m2 (3 bij 1 meter of andere verhoudingen). Een koppel middelgrote konijnen moet een minimale ren van vijf m2 (2,5 bij 2 meter of andere verhoudingen) hebben. Een koppel grote konijnen moet een minimale ren van acht m2 (2 bij 4 meter of andere verhoudingen) hebben.

Wij vragen dit om diverse redenen. Allereerst kunnen we dan gelijk zien of het verblijf aan onze herplaatsingsvoorwaarden voldoet: is het verblijf ruim genoeg en is het veilig? Zo weten we zeker dat onze konijnen goed terecht komen. Ten tweede kunnen we u vervolgens gericht adviseren indien er aanpassingen nodig zijn of wanneer u vragen heeft. Tot slot kunnen we ook gelijk inschatten voor welke konijnen dit verblijf geschikt is. Het ene konijn heeft daarin namelijk andere behoeften dan het andere konijn.

Dat hangt er volledig van af hoe groot dat nachthok is. In een zeer landelijke of katrijke omgeving kan het veiliger zijn om de konijnen 's nachts niet in een open ren te laten. Dat betekent echter niet dat er ook concessies gedaan kunnen worden op de ruimte die ze dan hebben. Die moet nog steeds minimaal drie vierkante meter betreffen en mogelijk groter. Wanneer hier niet aan voldaan kan worden kunnen wij helaas niet overgaan tot herplaatsing, ook als de ren voor gedurende de dag wel heel groot is. Konijnen zijn namelijk vooral in de schemering actief en ze juist dan opsluiten gaat sterk tegen hun natuur in. Te weinig ruimte kan daarnaast ook frustratie en onrust opleveren, waardoor de konijnen ruzie kunnen krijgen.

Zoals aangegeven staat in onze voorwaarden, vinden wij het belangrijk dat er een specifiek aangewezen woonruimte voor de konijnen beschikbaar is, dat wil zeggen een ren die dag en nacht beschikbaar is of een aparte (slaap)kamer waar de konijnen 24/7 over kunnen beschikken. Hoewel we altijd zorgvuldig kijken naar welke konijnen we wel en niet in huis herplaatsen, is het nu eenmaal zo dat konijnen niet altijd perfecte huisdieren zijn. Ze zijn niet altijd zindelijk, ze knagen en slopen graag, en zijn actief als wij slapen. Hoewel het al aanwezige konijn deze gedragingen wellicht niet vertoont en altijd loslopen daarom geen probleem is, geeft dit helaas geen garanties voor de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat konijnen altijd een eigen plekje hebben, waar zij zich terug kunnen trekken, waar het niet erg is als er een plasje naast de wc gaat of fanatiek in het hooi gegraven wordt, en waar ze niet per ongeluk een telefoonlader door kunnen knagen.

Nee, op dit moment hebben we daar helaas geen mogelijkheden toe. We verwijzen u graag door naar onze collega's en adviseren u om minimaal 6 maanden voor uw vakantie te boeken, indien u in de schoolvakantie gaat.

Wij werken voornamelijk met zogenaamde speeddates, onze ervaring is dat dit voldoende is om in te schatten of er een match is en om gericht advies te geven voor de koppeling thuis. Wij hebben helaas niet standaard plek voor koppelvakanties en bieden dit daarom in principe niet aan.

Blijkt ter plekke dat de kennismaking moeilijk verloopt of gaat het thuis moeizaam? Dan garanderen we altijd direct plek te maken voor een koppeling in de opvang. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Wij kunnen helaas geen ondersteuning bieden bij koppelingen van konijnen die niet afkomstig zijn uit onze opvang.

Gezien de enorme hoge kosten die wij maken zijn wij genoodzaakt een afstandsbijdrage van €20,- per konijn te vragen. We vinden het ontzettend belangrijk om een goed alternatief voor het dumpen of op Marktplaats verkopen/weggeven van konijnen te bieden en willen de drempel graag zo laag mogelijk houden, maar helaas is het niet mogelijk om gratis opvang te bieden. De afstandsbijdrage van €20,- dekt bij lange na niet de kosten die wij per konijn hebben, een donatie wordt daarom dan ook zeer op prijs gesteld. De afstandsbijdrage geldt niet voor konijnen die in het verleden door ons of door Stichting Knaagdierencentrum Aa&Hunze geplaatst zijn.

Helaas kunnen we hier vaak geen uitspraken over doen. Of en hoeveel plek we hebben, hangt onder andere af van hoeveel konijnen er geplaatst worden. Daarnaast kijken we bij het aannemen van konijnen niet alleen naar de volgorde op de wachtlijst, maar ook naar factoren zoals geslacht en leeftijd. Om de doorstroom te bevorderen proberen we altijd een ongeveer gelijke verdeling qua geslacht aan te houden en willen we niet alleen maar jonge of alleen maar oudere konijnen beschikbaar hebben.

Zodra uw konijn bij ons in de opvang komt controleren wij zijn of haar algehele conditie en plaatsen het in eerste instantie alleen (of met het konijn waar hij/zij al mee samen zat) in een verblijf. We observeren het gedrag van het konijn en laten hem/haar controleren bij de dierenarts. Het konijn wordt, als zijn/haar conditie en gezondheid dat toelaten, zo snel mogelijk gecastreerd, gechipt en gevaccineerd. Wanneer dit gebeurt is komt het konijn met foto en beschrijving op de website te staan. Het kan zijn dat het konijn daarbij een andere naam gekregen heeft, omdat wij elke naam maar één keer gebruiken. Wanneer een potentieel baasje interesse heeft in het konijn controleren we of voldaan kan worden aan de voorwaarden. Nadat het konijn geplaatst is kunt u hem of haar terugvinden onder het kopje Herplaatst. Helaas kunnen wij u niet persoonlijk op de hoogte houden, ook niet eenmalig. Wij verstrekken nooit gegevens van nieuwe eigenaren.

Wij geven konijnen alleen mee als we er van overtuigd zijn dat we een passend baasje voor ze gevonden hebben, hoe lang dat ook duurt. Wij euthanaseren konijnen alleen wanneer dit om gezondheidsredenen noodzakelijk is en nooit omdat zij moeilijk geplaatst kunnen worden.

Regelmatig krijgen we het verzoek om een permanent plekje aan een konijn te bieden. Hoewel we inderdaad een aantal vaste bewoners in de opvang hebben, is ons primaire doel altijd herplaatsing. Helaas blijkt na verloop van tijd soms dat dit niet mogelijk is voor sommige konijnen. Wij nemen dan natuurlijk onze verantwoordelijkheid. We hebben echter maar beperkt plek voor vaste bewoners, daarom kunnen we dit niet op verzoek aanbieden. Als van tevoren al duidelijk is dat er sprake is van redenen waarom het konijn niet normaal herplaatst kan worden, maken we per situatie de afweging of we gepaste zorg aan het konijn kunnen bieden. Helaas is dit niet altijd mogelijk en kunnen we niet iedereen helpen.

Wij vragen een bijdrage van €60,- per konijn. Dit is een vaste bijdrage waar we geen korting op geven.

Ten opzichte van een konijn in de dierenwinkel of op Marktplaats lijkt dit een forse bijdrage, maar het betreft wel een gevaccineerd, gechipt en gecastreerd konijn. De herplaatsingsbijdrage dekt nog niet eens alle kosten die wij maken.

Wij reserveren geen konijnen op basis van de website. Alleen een kennismaking kan uitsluitsel geven over een match tussen beide konijnen en mens en dier.

Wanneer konijnen als (nog) niet plaatsbaar op de website staan heeft dit altijd een reden. Dit kan verschillende oorzaken hebben, het kan bijvoorbeeld gaan om een ziek konijntje, maar het kan ook simpelweg zijn dat dit konijntje nog niet gecastreerd is. Omdat we helaas nooit zeker weten of en wanneer een ziek konijntje weer beter wordt, reserveren we deze konijntjes nog niet. Hier worden ook geen uitzonderingen op gemaakt. Konijntjes staan nooit zo maar of per ongeluk onder het kopje 'Nog niet plaatsbaar', ook als er geen reden bij vermeld staat.

Wij kijken bij het maken van een match altijd naar het karakter van het konijn en niet naar het uiterlijk. Natuurlijk wegen we hierbij factoren zoals de beschikbare ruimte en welke verzorging geboden kan worden mee, we zullen dus geen groot konijn in een kleine ren plaatsen of een langharig konijn adviseren als u geen vachtverzorging kunt bieden. Uiterlijke kenmerken zeggen niets over of een konijn wel of niet past en wij adviseren dan ook hier niet op te focussen.

Bij Stichting Konijnenopvang Joy worden alle konijnen gecastreerd uitgeplaatst. Dit geldt zowel voor rammen als voedsters (waarbij castratie ook wel sterilisatie genoemd wordt). Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.

Ja, alle konijnen worden voor herplaatsing ingeënt tegen myxomatose en RHD met Nobivac Myxo-RHD Plus. Dit vaccin is een jaar werkzaam en beschermt tegen myxomatose, RHD-1 en RHD-2. U krijgt bij herplaatsing een vaccinatieboekje mee. Hierin staan de datum waarop het konijn gevaccineerd is en de datum waarop dit herhaald moet worden genoteerd.

Het chippen van konijnen was nog zeer ongebruikelijk toen wij hier in 2015 mee gestart zijn. Hoewel het steeds meer voorkomt dat o.a. opvangen hun konijnen chippen, worden de meeste konijnen nog altijd niet gechipt en het lijkt daarom misschien vreemd dat wij al onze konijnen chippen. Onze hoop is dat chippen in de toekomst verplicht zal worden gesteld voor konijnen en de enige manier waarop we dat kunnen bereiken is door zelf ergens te beginnen.

Chippen heeft diverse voordelen, zo kan de dierenambulance middels de chip achterhalen waar het konijn thuishoort en kan het konijn altijd met zekerheid geïdentificeerd worden.

Konijnen uit onze opvang worden op onze naam geregistreerd. Zorg er daarom voor dat wij altijd actuele contactgegevens van u hebben.

In principe kunnen al onze konijnen ook in de winter buiten geplaatst worden. Zij zitten ofwel buiten ofwel in een onverwarmde ruimte. In sommige gevallen is het toch niet mogelijk om een konijntje buiten te plaatsen, dit betreft uitzonderingen en staat altijd duidelijk in de beschrijving van het konijn aangegeven.

Wij herplaatsen van oktober tot en met april geen konijnen in huis, tenzij het gaat om eerder aangegeven uitzonderingen.

Al onze voedsters worden voor herplaatsing gecastreerd. Helaas is het niet verstandig om een ongecastreerde ram te koppelen, ook niet als de voedster wel gecastreerd is. Hormonaal gedrag zal bij hem de overhand hebben waardoor een koppeling vrijwel geen kans van slagen heeft. Wij raden daarom met nadruk af om een ongecastreerde ram met een ander konijn samen te zetten en plaatsen of koppelen dan ook geen ongecastreerde rammen. Castratie is een kleine, relatief goedkope ingreep waar het konijn weinig last van zal hebben. Wij laten jaarlijks tientallen rammen in alle leeftijdscategorieën castreren en hebben hier tot dusver nog geen problemen mee gehad. Natuurlijk is er altijd een klein risico bij een ingreep onder narcose, maar bij een kundige dierenarts is dit zeer minimaal. De risico's van vechtende konijnen door hormonaal gedrag zijn zeker vele malen groter.

Konijnenopvang Joy is gevestigd op de Rengerslaan 125 te Kolham, Groningen. Dit ligt op ongeveer een kwartier rijden van de stad Groningen. Ook met het OV zijn wij goed bereikbaar. De ingang van de opvang is aan de voorkant van de schuur aan het einde van de oprit. I.v.m. loslopende konijnen graag even aanbellen en wachten tot we open doen. 

Let op, het is niet mogelijk om zonder afspraak de opvang te bezoeken. Heeft u geen bevestigde afspraak? Dan kunnen we u helaas niet ontvangen.

Wij werken uitsluitend op afspraak, voornamelijk op zaterdagochtend. Neem contact met ons op om een afspraak te maken. Heeft u geen afspraak? Dan kunnen we u helaas niet ontvangen.

Een gevonden konijn mag nooit zomaar gehouden worden, er kan immers een eigenaar zijn die het dier mist. De dierenambulance is verantwoordelijk voor gevonden konijnen. Klik hier voor een overzicht van welke dierenambulance waar rijdt in Noord Nederland.

De dierenambulance zorgt ervoor dat het konijn op de juiste manier opgevangen wordt. Rondzwerven op straat of in de natuur is niet zonder risico's, het konijn kan (niet altijd zichtbare) verwondingen of ziektes opgelopen hebben. Voedsters kunnen drachtig zijn, dit betreft vaak halfwilde nesten. Deze kleintjes gedragen zich heel anders dan tamme konijnen en hebben dan ook andere zorg en ruimte nodig. Kortom, deskundige zorg is noodzakelijk voor gevonden konijnen. Bel dan ook altijd de dierenambulance.

Onze konijnen worden voor herplaatsing altijd gecastreerd. Dit doen wij omdat hormonaal gedrag binnen een koppel of groep vaak problematisch is, zeker bij rammen maar ook bij voedsters. Daarnaast voorkomt castratie bij voedsters baarmoederkanker en ontstekingen. We vinden het echter ook heel belangrijk dat niet met onze opvangdieren gefokt wordt. Wij staan niet achter het vermeerderen van konijnen. Een nest kan bovendien grote risico's voor moeder en nakomelingen met zich mee brengen, zeker omdat vaak weinig of geen informatie bekend over de achtergrond van de konijnen. Tot slot zijn er veel meer konijnen dan dat er goede huisjes zijn, we vinden het daarom zeer onwenselijk om nog meer konijnen geboren te laten worden.

Wij adviseren om de konijnen, in elk geval 's nachts, altijd in een overdekte ren te plaatsen. Roofdieren zoals marters komen in zowel landelijke als stedelijke gebieden voor en vormen een grote dreiging voor konijnen. Toch kan het in sommige situaties prima verantwoord zijn om voor een open ren te kiezen. Wij gaan hierbij uit van uw eigen verantwoordelijkheid en verplichten een dichte ren daarom niet. Het kan wel voorkomen dat we, gebaseerd op de beschikbare informatie, besluiten een verblijf niet veilig genoeg te vinden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een situatie waarin eerder dieren slachtoffer zijn geworden van een roofdier en niet voldoende aanpassingen gedaan zijn, of een verblijf pal aan een open weiland of bos.

Houdt bij een open ren wel rekening met de mogelijkheid dat konijnen ook kunnen ontsnappen, een omheining van 60 centimeter is voor veel konijnen te laag. 's Nachts opsluiten in een nachthok van minder dan 3m2 grondoppervlakte is nooit een acceptabele oplossing.