Navigatie

Plaatsingsvoorwaarden


Wij vinden het belangrijk dat de konijnen bij ons uit de opvang naar een goed tehuis gaan en een fijn plekje vinden. In het belang van de konijnen hebben wij daarom een aantal voorwaarden opgesteld. Naar onze mening zijn dit de basisbehoeftes van het konijn. Twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. We denken graag met u mee. De voorwaarden zijn opgesteld in het belang van de konijnen, wij kunnen helaas niet van deze voorwaarden afwijken. Bij herplaatsing ondertekent u een contract waarmee u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Voldoende ruimte

Konijnen zijn dieren die veel ruimte nodig hebben. Wij vinden het enorm belangrijk dat ze dag en nacht de ruimte hebben. Het is daarom van belang dat ze dag en nacht toegang hebben tot een ren. Het schuilhok hoeft niet groot te zijn, zolang ze een droge en tochtvrije plek hebben. Belangrijker is de ruimte waar ze hun pootjes kunnen strekken. Een koppel dwerg/kleine konijnen moeten een minimale ren van drie m2 op één oppervlakte hebben (3x1 meter of andere verhoudingen). Een koppel middelgrote konijnen moeten een minimale ren van vijf m2 hebben (5x1 meter of andere verhoudingen). Een koppel grote konijnen moeten een minimale ren van zes tot acht m2 hebben (8x1 meter of andere verhoudingen). Heeft u konijnen van verschillende formaten of heeft u een groep konijnen overleg dan met ons. Om ons ervan te verzekeren dat de huisvesting aan onze voorwaarden voldoet, vragen wij voor herplaatsing altijd een foto.

Bekijk ook het filmpje onderaan deze pagina, waarin duidelijk in beeld wordt gebracht hoeveel ruimte een konijn nou echt heeft in de meest verkochte konijnenhokken.

Eén of meerdere soortgenoten

Wij herplaatsen geen konijnen die alleen komen te zitten, alle konijnen worden bij of met een ander konijn geplaatst. Indien u al een konijn heeft, is het de bedoeling dat hij of zij mee komt naar de opvang zodat we een passend maatje uit kunnen zoeken. In principe plaatsen wij alleen gecastreerde ram/voedster combinaties. Wanneer een opvangkonijn na overlijden van zijn/haar maatje alleen achter blijft, dient hij/zij binnen redelijke tijd weer gekoppeld te worden.

Medische zorg

Indien er medische zorg is vereist moet het konijn daarin voorzien worden. Als een konijn 12 uur niet eet gaan de darmen stil liggen, na 24 uur kan dit fataal zijn. Een konijn dat niet eet moet zo snel mogelijk naar een dierenarts.

Geen nestjes

Er mag niet gefokt worden met konijnen die bij ons uit de opvang komen. Ook niet één nestje. Wij staan niet achter het vermeerderen van konijnen, daarnaast is vaak weinig of geen informatie bekend over de achtergrond van de konijnen. Dit kan grote risico's voor moeder en nakomelingen met zich mee brengen.

Afstand doen?

Kunt of wilt u onverhoopt niet meer voor het konijn/de konijnen zorgen? Breng ze dan terug naar de opvang, zodat wij opnieuw een goed plekje voor ze kunnen vinden. Het is niet toegestaan om de konijnen zelf te herplaatsen. Konijnen die in het verleden door ons herplaatst zijn kunnen, ook als wij een wachtlijst hebben, altijd terecht en er hoeft geen afstandsbijdrage voldaan te worden.

Binnen herplaatsen

Voor herplaatsing in huis gelden, naast bovenstaande voorwaarden, nog aanvullende voorwaarden. Wij herplaatsen alleen als er een specifiek aangewezen woonruimte voor de konijnen beschikbaar is, dat wil zeggen een ren die dag en nacht beschikbaar is of een aparte (slaap)kamer waar de konijnen 24/7 over kunnen beschikken. Deze ruimte moet aan de hierboven onder het kopje Voldoende ruimte beschreven afmetingen voldoen. Wij kunnen helaas niet herplaatsen als de konijnen 24/7 mogen loslopen zonder aangewezen ruimte voor de konijnen. Daarnaast herplaatsen wij niet als de konijnen in dezelfde ruimte leven als waar hun baasje slaapt.

Let op: In de wintermaanden (oktober t/m april) herplaatsen wij sowieso geen konijnen in huis, tenzij dit expliciet bij een herplaatsbaar konijn op de website aangegeven staat.

Filmpje: Hoeveel ruimte heeft je konijn echt?